بلک بری Leap

آخرین خبرهای بلک بری لیپ را می توانید در این بخش دنبال کنید.

Leap – سفید و خاکستری

Leap اساسا نسخه تکامل یافته Z3 است که صفحه نمایشی فوق العاده بر روی آن کار شده است که با هدف گروه جوانان تولید شده است و قیمت آن در ایالات متحده ۲۷۵$ پیش بینی می شود . بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری بلک بری Leap – سفید و خاکستری

گالری – بلک بری leap

با توجه به رونمایی از بلک بری Leap در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۵ در بارسلون تصاویر منتشر شده در سایت کرک بری در اختیار شما دوستان قرار می گیرد . بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap بلک بری leap